ANWIL
Nasze produkty

Amoniak ciekły
Woda amoniakalna
Kwas azotowy
Ług sodowy
Soda kaustyczna granulowana
Sól wypadowa NaCl
Chlor ciekły
Podchloryn S

ANWIL przetwórstwo tworzyw sztucznych amoniak ciekły woda amoniakalna kwas azotowy ług sodowy w Polsce
Amoniak, woda amoniakalna, kwas azotowy

tel. +48 54 414 32 95
tel. +48 54 414 37 35
fax. +48 24 367 73 44
ka@anwil.pl

Ług sodowy, soda kaustyczna, sól NaCl, chlor ciekły, podchloryn S

tel.: +48 54 414 35 23
tel.: +48 54 414 32 94
tel.: +48 54 414 21 87
fax: +48 54 414 23 13
naoh@anwil.pl

Woda amoniakalna

Nazwa towaru:
•handlowa - woda amoniakalna techniczna,
•systematyczna - wodorotlenek amonu,
•w języku angielskim - ammonia liquor,
•w języku niemieckim - technisches Ammoniakwasser.

Stopień czystości:
•czystość techniczna.

Postać:
ciecz.

Wzór chemiczny:
•sumaryczny: NH4OH,
•masa cząsteczkowa: 35,046 (1975r).

Zastosowanie.
Woda amoniakalna techniczna stosowana jest w przemyśle:
•gumowym,
•barwników,
•półproduktów organicznych,
•nawozów sztucznych.

Wymagania techniczne:
•postać: ciecz bezbarwna, przeźroczysta, o charakterystycznym, ostrym zapachu i silnie alkalicznym odczynie,
•amoniaku (NH3), % (m/m): nie mniej niż 23.
•sucha pozostałość, % (m/m): nie więcej niż 0,01.

Pakowanie i transport:
•cysterny ze stali węglowej.

Woda amoniakalna podlega przepisom ADR i RID. Nr UN 2672.
Prawidłowa nazwa przewozowa (ADR): AMONIAK W ROZTWORZE WODNYM.
Oficjalna nazwa przewozowa (RID): AMONIAK, ROZTWÓR.
Klasa 8.
Grupa pakowania III

ANWIL przetwórstwo tworzyw sztucznych amoniak ciekły woda amoniakalna kwas azotowy ług sodowy w Polsce
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!
Рейтинг@Mail.ru