ANWIL
Nasze produkty

Amoniak ciekły
Woda amoniakalna
Kwas azotowy
Ług sodowy
Soda kaustyczna granulowana
Sól wypadowa NaCl
Chlor ciekły
Podchloryn S

ANWIL przetwórstwo tworzyw sztucznych amoniak ciekły woda amoniakalna kwas azotowy ług sodowy w Polsce
Amoniak, woda amoniakalna, kwas azotowy

tel. +48 54 414 32 95
tel. +48 54 414 37 35
fax. +48 24 367 73 44
ka@anwil.pl

Ług sodowy, soda kaustyczna, sól NaCl, chlor ciekły, podchloryn S

tel.: +48 54 414 35 23
tel.: +48 54 414 32 94
tel.: +48 54 414 21 87
fax: +48 54 414 23 13
naoh@anwil.pl

Kwas azotowy

Nazwa towaru:
• handlowa - kwas azotowy techniczny 54,0%-60,0%,
• systematyczna – kwas azotowy (V),
• w języku angielskim - nitric acid,
• w języku francuskim - Salpetersaure,
• w języku niemieckim - acide nitrique.

Pobieranie i przygotowanie próbek do badań: .
wg ZN-ANWIL SA-4:2006

Wymagania techniczne:
• HNO3 (V), % (m/m.) 54,0%-60,0%,
• Pozostałość po prażeniu, %(m/m.), nie więcej niż 0,05.

Dodatkowa informacja:
Gęstość kwasu azotowego: 1,334-1,367 g/cm3

Pakowanie i transport.
Cysterny samochodowe o kodach: L4BN, L4BH, L4DH, L10BH, L10CH, L10DH, L15CH, L21DH.
Kwas azotowy techniczny podlega przepisom ADR i RID. Nr UN 2031.
Prawidłowa/oficjalna nazwa przewozowa (ADR/RID):
KWAS AZOTOWY.
Klasa 8.
Grupa pakowania II

ANWIL przetwórstwo tworzyw sztucznych amoniak ciekły woda amoniakalna kwas azotowy ług sodowy w Polsce
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!
Рейтинг@Mail.ru