ANWIL
Nasze produkty

Amoniak ciekły
Woda amoniakalna
Kwas azotowy
Ług sodowy
Soda kaustyczna granulowana
Sól wypadowa NaCl
Chlor ciekły
Podchloryn S

ANWIL przetwórstwo tworzyw sztucznych amoniak ciekły woda amoniakalna kwas azotowy ług sodowy w Polsce
Amoniak, woda amoniakalna, kwas azotowy

tel. +48 54 414 32 95
tel. +48 54 414 37 35
fax. +48 24 367 73 44
ka@anwil.pl

Ług sodowy, soda kaustyczna, sól NaCl, chlor ciekły, podchloryn S

tel.: +48 54 414 35 23
tel.: +48 54 414 32 94
tel.: +48 54 414 21 87
fax: +48 54 414 23 13
naoh@anwil.pl

Soda kaustyczna granulowana

Wodorotlenek sodu należy do podstawowych surowców chemicznych i znalazł zastosowanie niemalże we wszystkich gałęziach przemysłu.

Soda kaustyczna granulowana produkowana jest na licencji szwajcarskiej firmy BERTRAMS, z ługu wytwarzanego metodą membranową.

Zastosowanie:
Wodorotlenek sodu należy do podstawowych surowców chemicznych i znalazł zastosowanie niemalże we wszystkich gałęziach przemysłu. Stosowany jest zarówno jako surowiec (nośnik sodu) w różnego rodzaju syntezach do produkcji jonowych środków powierzchniowo czynnych, w przemyśle farmaceutycznym (m.in. przy produkcji polopiryny, kwasu salicylowego, sulfaniloamidów), do otrzymywania aluminium z przerobu boksytów, do otrzymywania szkła wodnego z krzemionki, przy produkcji tłuszczów i mydeł oraz w wielu innych syntezach organicznych i nieorganicznych.

Znalazł również bardzo szerokie zastosowanie jako surowiec pomocniczy w przemyśle celulozowo - papierniczym do bielenia masy celulozowej, w procesach bielenia, barwienia i utrwalania barwnika w przemysłach włókienniczym i wiskozowym, a także przy przeróbce ropy naftowej w procesach rafinacji olejów, procesach petrochemicznych, przy produkcji barwników syntetycznych, przeróbce ciekłych produktów koksowania, w procesach uzdatniania wody dla celów przemysłowych, przy przeróbce ścieków, w przemyśle spożywczym (mleczarnie, browary, masarnie, cukrownie) jako środek myjąco-dezynfekujący. Wodorotlenek sodu w postaci stałej stosowany może być również jako katalizator (lub aktywator) w procesie transestryfikacji oleju rzepakowego-przy produkcji Biodiesla.

Parametry użytkowe:
• niska higroskopijność (kształt sferyczny zapewnia najmniejszą powierzchnię na jednostkę wagi), niewielka skłonność do zbrylania (najmniejsza powierzchnia na jednostkę wagi redukuje do minimum kontakt cząstek, zmniejszając możliwość łączenia się),
• mała pylistość (postać sferyczna jest odporna na kruszenie), nie pęka i nie łamie się podczas wstrząsów w transporcie (granulat ma dużą wytrzymałość wewnętrzną, przez co ogranicza możliwość powstawania odłamków),
niski kąt usypowy (produkt sam toczy się po powierzchni, bez konieczności jego wypychania),
• bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, przez co daje jednorodną mieszaninę.

Dzięki powyższym cechom, soda kaustyczna granulowana jest łatwa w transporcie i przesyłaniu masowym, a także bardziej bezpieczna i higieniczna w obsłudze.

Pakowanie i transport:
Worki polietylenowe pojemności 25 kg i kontenery elastyczne (big-bagi) pojemności 1000kg z wkładką polietylenową.
Soda kaustyczna granulowana podlega przepisom ADR i RID.
Nr UN 1823.
Prawidłowa nazwa przewozowa (ADR): WODOROTLENEK SODOWY, STAŁY.
Oficjalna nazwa przewozowa (RID): WODOROTLENEK SODU, STAŁY.
Klasa 8.
Grupa pakowania II

ANWIL przetwórstwo tworzyw sztucznych amoniak ciekły woda amoniakalna kwas azotowy ług sodowy w Polsce
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!
Рейтинг@Mail.ru