ANWIL
Nasze produkty

Amoniak ciekły
Woda amoniakalna
Kwas azotowy
Ług sodowy
Soda kaustyczna granulowana
Sól wypadowa NaCl
Chlor ciekły
Podchloryn S

ANWIL przetwórstwo tworzyw sztucznych amoniak ciekły woda amoniakalna kwas azotowy ług sodowy w Polsce
Amoniak, woda amoniakalna, kwas azotowy

tel. +48 54 414 32 95
tel. +48 54 414 37 35
fax. +48 24 367 73 44
ka@anwil.pl

Ług sodowy, soda kaustyczna, sól NaCl, chlor ciekły, podchloryn S

tel.: +48 54 414 35 23
tel.: +48 54 414 32 94
tel.: +48 54 414 21 87
fax: +48 54 414 23 13
naoh@anwil.pl

Chlor ciekły

Chlor ciekły – produkowany metodą elektrolizy membranowej na licencji niemieckiej firmy UHDE GmbH.

Pakowanie i transport
Cysterny kolejowe ładowności około 50 ton.
Chlor ciekły podlega przepisom ADR i RID.
Nr UN 1017.
Prawidłowa/oficjalna nazwa przewozowa (ADR/RID): CHLOR.
Klasa 2.
Grupa pakowania brak

Zastosowanie
Chlor wykorzystywany jest w przemyśle chemicznym do chlorowania i syntezy, jako środek bielący oraz dezynfekujący.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Dotacja ze środków unijnych
W styczniu 2006 roku zostały przekazane do eksploatacji zmodernizowane i rozbudowane instalacje Zakładu Chloru i Ługu Sodowego. Zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne są zgodne ze standardami Unii Europejskiej w zakresie BAT (najlepszych dostępnych technik).
Inwestycja dofinansowana została kwotą 43,1 mln PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lata 2004-2006, zgodnie z „Ustawą o finansowym wspieraniu inwestycji”.

ANWIL przetwórstwo tworzyw sztucznych amoniak ciekły woda amoniakalna kwas azotowy ług sodowy w Polsce
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!
Рейтинг@Mail.ru