ANWIL
Nasze produkty

Amoniak ciekły
Woda amoniakalna
Kwas azotowy
Ług sodowy
Soda kaustyczna granulowana
Sól wypadowa NaCl
Chlor ciekły
Podchloryn S

ANWIL przetwórstwo tworzyw sztucznych amoniak ciekły woda amoniakalna kwas azotowy ług sodowy w Polsce
Amoniak, woda amoniakalna, kwas azotowy

tel. +48 54 414 32 95
tel. +48 54 414 37 35
fax. +48 24 367 73 44
ka@anwil.pl

Ług sodowy, soda kaustyczna, sól NaCl, chlor ciekły, podchloryn S

tel.: +48 54 414 35 23
tel.: +48 54 414 32 94
tel.: +48 54 414 21 87
fax: +48 54 414 23 13
naoh@anwil.pl

Amoniak ciekły

Nazwa towaru:
• handlowa - amoniak ciekły syntetyczny,
• systematyczna – amoniak,
• w języku angielskim - liquid ammonia synthetic,
• w języku francuskim - ammoniac liquide synthetique,
• w języku niemieckim - Ammoniak flussig synthetisch.

Stopień czystości.
Czystość techniczna.
Postać.
Ciecz.
Wzór chemiczny:
• sumaryczny: NH3,
• masa cząsteczkowa: 17,0304 (1977r).

Zastosowanie.
Amoniak ciekły syntetyczny stosowany jest w przemyśle chemicznym, w chłodnictwie i hutnictwie.
Wymagania techniczne.
• Postać: ciecz bezbarwna, o ostrym zapachu.
• Zawartość amoniaku, % (m/m): co najmniej 99,85.
• Pozostałość po odparowaniu, % (m/m): nie więcej niż 0,15.

Pakowanie i transport.
Cysterny kolejowe i samochodowe.
Amoniak podlega przepisom ADR i RID.
Nr UN 1005.
Prawidłowa/oficjalna nazwa przewozowa (ADR/RID): AMONIAK, BEZWODNY.
Klasa 2.
Grupa pakowania: brak.

Przechowywanie.
W zbiornikach stałych zgodnie z przepisami DT/UC/90/ZS.

ANWIL przetwórstwo tworzyw sztucznych amoniak ciekły woda amoniakalna kwas azotowy ług sodowy w Polsce
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!
Рейтинг@Mail.ru