HUTA SZKŁA WYMIARKI słoje naczynia do zniczy znicze producent
Приглашаем:
Главная страница
Лампады
Банки
Новые изделия
Специальное предложение
Объявления
Сертификаты
Контакт
Местоположение

HUTA SZKŁA WYMIARKI słoje producent

HUTA SZKŁA WYMIARKI naczynia do zniczy znicze producent

Huta Szkła WYMIARKI S.A.

ul. Księcia Witolda 11

68-131 Wymiarki

tel. 68 360 44 50

tel./fax: 68 360 44 60

tel. mobil. 691 505 323

Biuro Sprzedaży i Marketingu

tel./fax:  68 360 44 68

e-mail


WYMIARKIWYMIARKIWYMIARKIWYMIARKI

Huta Szkła „WYMIARKI” S.A. w Wymiarkach
68-131 Wymiarki, ul. Księcia Witolda 11
NIP 924-000-49-24
KRS NR 0000039314 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy


главный офис
тел. 68 360 44 50
тел. 691 505 323
тел: 68 360 44 60

отдел виндикации
тел. 68 360 44 65

бюро продажи и маркетинга
тел. 68 360 44 62
тел. 68 360 44 67
тел. 68 360 44 88
тел/факс: 68 360 44 68

отдел снабжения
тел. 68 360 44 77


бюро управления
zarzad.hs@hs-wymiarki.com.pl 

бюро маркетинга
marketing.hs@hs-wymiarki.com.pl 

бюро бухгалтерского учета
hswymiarki@pnet.pl