↓ informacje o firmie (pokaż/ukryj) ↓


HUTMEN rury kształtowniki pręty druty miedziane mosiężne Polska HUTMEN rury kształtowniki pręty druty miedziane mosiężne Polska HUTMEN rury kształtowniki pręty druty miedziane mosiężne Polska

HUTMEN S.A. jest jednym z największych producentów wyrobów z metali nieżelaznych w Polsce. Tradycja firmy sięga 1918 roku. Wtedy to, wybudowany został zakład hutniczy "Schaefer & Schael", wytwarzający stopy łożyskowe, spoiwa cynowo-ołowiowe, stopy drukarskie i brązy.
Ciągła rozbudowa i modernizacja zakładu na przestrzeni lat, pozwoliła na znaczne poszerzenie asortymentu produkowanych wyrobów, osiągnięcie wysokiej jakości oraz umożliwiła firmie wejście ze wszystkimi swoimi wyrobami na rynki zagraniczne. Nasze wyroby eksportujemy między innymi do: Niemiec, Anglii, Francji, Szwecji, Finlandii, Austrii, Szwajcarii, Norwegii, Belgii, Danii. USA i Kanady Singapuru, Hongkongu, Tajlandii, Malezji, Tajwanu.
W 1992 roku firma została przekształcona w jednoosobowa spółkę Skarbu Państwa, a 5 listopada 1997 roku spółka zadebiutowała na rynku podstawowym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
W HUTMEN S.A. wdrożony jest System Zarządzania Jakością i Środowiskiem, zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 oraz ISO 14001.

HUTMEN rury kształtowniki pręty druty miedziane mosiężne Polska HUTMEN rury kształtowniki pręty druty miedziane mosiężne Polska HUTMEN rury kształtowniki pręty druty miedziane mosiężne Polska

Nasza firma specjalizuje się w produkcji:
- miedzianych rur instalacyjnych
- rur miedzianych ogólnego zastosowania
- prętów, płaskowników i profili miedzianych
- prętów z miedzi tellurowej
- prętów i rur brązowych
- mosiądzów i brązów odlewniczych

Nasze produkty znajdują szerokie zastosowanie w następujących branżach: budownictwo, armatura, motoryzacja, ciepłownictwo i energetyka, chłodnictwo oraz w przemyśle stoczniowym.
Tradycja naszej firmy oraz doświadczony zespół pracowników, posiadających bardzo duże umiejętności i wysokie kwalifikacje w połączeniu z nowoczesną techniką i technologią gwarantują produkcję wyrobów o najwyższej jakości i pełną satysfakcję dla naszych klientów. Dowodem tego mogą być posiadane przez nas liczne świadectwa, certyfikaty, nagrody, czy też uznania, ale także wysokie oceny naszych wyrobów uzyskiwane od naszych klientów

HUTMEN rury kształtowniki pręty druty miedziane mosiężne Polska HUTMEN rury kształtowniki pręty druty miedziane mosiężne Polska HUTMEN rury kształtowniki pręty druty miedziane mosiężne Polska HUTMEN rury kształtowniki pręty druty miedziane mosiężne Polska HUTMEN rury kształtowniki pręty druty miedziane mosiężne Polska HUTMEN rury kształtowniki pręty druty miedziane mosiężne Polska HUTMEN rury kształtowniki pręty druty miedziane mosiężne Polska
RURY MIEDZIANE - INSTALACYJNE RURY MIEDZIANE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA PRĘTY MIEDZIANE PRĘTY Z MIEDZI TELLUROWEJ RURY BRĄZOWE PRĘTY Z BRĄZU MOSIĄDZE I BRĄZOWE ODLEWCZE

MIEDZIANE RURY INSTALACYJNE
W ofercie HUTMEN S.A., poza całą gamą produktów z metali nieżelaznych, znajdują się miedziane rury instalacyjne, które są powszechne zastosowane w:
- instalacjach sanitarnych do wody i gazu,
- instalacjach ogrzewania,
- przeciwpożarowych systemach zraszania,
- systemach kanalizacyjnych, wentylacyjnych i ściekowych,

Zalety instalacji sanitarnych wykonanych z miedzi to głównie:
- trwałość -wysoka odporność na korozję i długotrwale utrzymujące się własności mechaniczno-fizyczne
- bakteriostatyczność –niszczenie bakterii znajdujących się w wodzie pitnej oraz hamowanie ich rozwoju
- łatwość montażu -ograniczony nakład pracy oraz czas montażu instalacji
- odporność na działanie skrajnych temperatur -miedziane rury mogą być stosowane w różnych warunkach klimatycznych)
- nieprzepuszczalność dla trucizn, szkodliwych substancji, promieniowania UV
- ochrona środowiska -miedź jest całkowicie odnawialnym surowcem wtórnym w procesie przetwarzania

HUTMEN rury kształtowniki pręty druty miedziane mosiężne Polska HUTMEN rury kształtowniki pręty druty miedziane mosiężne Polska HUTMEN rury kształtowniki pręty druty miedziane mosiężne Polska

SKRÓCONA OFERTA TECHNICZNA

HUTMEN S.A. produkuje miedziane rury instalacyjne zgodnie z normą EN 1057, ciągnione bez szwu z miedzi odtlenionej fosforem, w gatunku Cu - DHP.

Oferujemy miedziane rury instalacyjne w 2 stanach utwardzenia, różniących się właściwościami mechanicznymi i użytkowymi:
- twardym (R 290) - odcinki
- rekrystalizowanym (R 220) - kręgi

Miedziane rury instalacyjne produkowane przez HUTMEN S.A. posiadają:
· Certyfikat Zgodności z Polską Normą EN 1057
· Certyfikaty: DVGW, RAL, GOST-R
· Certyfikat uprawniający do oznaczania miedzianych rur instalacyjnych znakiem bezpieczeństwa
· Znak Budowlany
· Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny
· Oceny Higieniczne: Sanepidu Rosji; Sanepidu Ukrainy

Przewagi miedzianych rur instalacyjnych Hutmen ® nad innymi materiałami instalacyjnymi:

HUTMEN rury kształtowniki pręty druty miedziane mosiężne Polska - trwałość szacowana na ponad 100 lat
- bakteriostatyczność – niszczenie bakterii i drobnoustrojów znajdujących się w wodzie, co nie ma miejsca w instalacjach z tworzyw sztucznych. Bakteria Legionella pneumophila (występująca w sieciach wodociągowych) w temperaturze 550C w instalacji miedzianej ginie w ciągu 20 minut, natomiast w instalacji z PVC w tej samej temperaturze w ciągu 3 godzin następuje podwojenie się ilości tej bakterii
- brak ograniczeń temperaturowych, co w przypadku dezynfekcji termicznej jest bardzo ważną zaletą. Najbardziej skuteczna dezynfekcja przeprowadzana w temp. 700C, nie może być zastosowana dla rur z tworzyw sztucznych
- odporność na wysokie temperatury –miedź jest niepalna (w temperaturze 10830C miedź topi się), a tworzywo PVC-C już w temp. 4330C ulega zapaleniu
- wysoka wytrzymałość na rozciąganie, gdzie dla rur miedzianych w stanie twardym wynosi 290 MPa, a dla tworzywa PVC-C tylko 50 MPa
- 3,5 - krotnie niższy współczynnik rozszerzalności cieplnej miedzi w porównaniu z tworzywem sztucznym. Oznacza to, że jeden metr rury z PVC-C przy nagrzaniu do temp. 600C wydłuży się o 2,6 mm, podczas gdy miedzi tylko o 0,74 mm
- uniwersalność elementów instalacji z miedzi – oznacza to, że mogą być zastosowane niezależnie od jakiego pochodzą producenta. W zakresie tworzyw sztucznych istnieje bardzo duża różnorodność systemów, co sprawia, że nie mogą być ze sobą łączone
- w miarę upływu lat instalacje miedziane zachowują własności fizyczne i chemiczne. Instalacje z tworzyw sztucznych ulegają procesowi starzenia się, który dodatkowo może być przyśpieszony, jeśli były przeprowadzane dezynfekcje termiczne.