POLISH FIRMS

PEPEES

POLSKA - PODLASKIE
18-402 υm瘸
ul. Pozna雟ka 121
tel.: 48 86 215 58 77 (78)
fax: 48 86 215 58 79

export@pepees.pl
www.pepees.pl 

POLTURIZM
 
POLISH FIRMSPOLISH FIRMSPOLISH FIRMSPOLISH FIRMS
 

PEPEES S. A. to nazwa od kilkudziesi璚iu lat na sta貫 wpisana w histori, rynek i koloryt pi瘯nego miasta υm篡, a znana nie tylko w domach blisko tysi鉍a os鏏 zawodowo z nim zwi頊anych. PEPEES S. A. to nie tylko jeden z najwi瘯szych pracodawc闚 na ziemi 這m篡雟kiej i odbiorca ziemniak闚 od kilku tysi璚y plantator闚. Przedsi瑿iorstwo PEPEES S. A. to firma znana na ca造m wiecie z doskona貫j jakoci swoich produkt闚 i nowoczesnych proces闚 ich wytwarzania. PEPEES S. A. to tak瞠 mecenas wielu wydarze kulturalnych, sportowych i rodowiskowych. Trudno wyobrazi sobie ziemi 這m篡雟k bez PEPEES S. A. Nadrz璠nym celem Przedsi瑿iorstwa Przemys逝 Spo篡wczego PEPEES S. A. w υm篡 jest ci鉚貫 zaspokajanie potrzeb, wymaga i oczekiwa Klient闚 w zakresie zapewniania bezpiecze雟twa zdrowotnego i najwy窺zej jakoci produkt闚, poprzez odpowiedni organizacj pracy i zaanga穎wanie niezb璠nych rodk闚 finansowych.

Nasze strategiczne cele koncentruj si na:
rozwoju wsp馧pracy z klientami i dostawcami;
wytwarzaniu wyrob闚 bezpiecznych;
zapewnieniu dobrych warunk闚 ekonomicznych;
doskonaleniu organizacyjnym i technicznym;
rozwoju sprzeda篡 i wzrocie konkurencyjnoci wyrob闚.

Produkty:
skrobia ziemniaczana (m鉍zka ziemniaczana)
syropy maltozowe stosowane s m.in. w produkcji karmelk闚, gum do 簑cia, galaretek owocowych, lod闚 i mro穎nych deser闚
glukoza krystaliczna (ok. 99,5% czystej glukozy)
maltodekstryna istotny sk豉dnik produkt闚 spo篡wczych sproszkowanych oraz od篡wek i preparat闚 witaminowo-mineralnych, a tak瞠 dodatek w璕lowodanowy do modyfikowanego mleka i m鉍zek od篡wczych dla dzieci

Odbiorc produkt闚 wytwarzanych przez PEPEES S. A. w υm篡 s liczni odbiorcy krajowi i zagraniczni z przemys逝 spo篡wczego, mi瘰nego, chemicznego, farmaceutycznego. Wyroby 這m篡雟kiej krochmalni szeroko stosowane s w produkcji wyrob闚 piekarskich, koncentrat闚 sok闚, napoj闚 sproszkowanych i gazowanych, piwa i wina oraz napoj闚 bezalkoholowych, w produkcji przetwor闚 owocowych i wielu innych. Co niezwykle wa積e wykorzystywane s one tak瞠 do produkcji wyrob闚 dietetycznych oraz do od篡wek dla dzieci. Ci鉚le wzrasta tak瞠 eksport jej produkt闚 na rynki wiatowe.

Nowoczesne i najwy窺ze jakociowo produkty Krochmalni docieraj do odbiorc闚 w Azji, Ameryce i do kraj闚 Unii Europejskiej. PEPEESS.A tradycyjnie jest obecny na rynkach Rosji, Ukrainy, Bia這rusi, Litwy i υtwy. Kr鉚 odbiorc闚 stale si powi瘯sza. Jest to zas逝ga ekspansywnej polityki sprzeda篡 firmy, ale r闚nie wysokiej klasy oferowanego produktu. Mo積a j osi鉚n寞 dzi瘯i zastosowaniu najnowoczeniejszych technologii i wykorzystaniu parku maszynowego produkowanego przez renomowanych i najlepszych wiatowych producent闚. Doskonale wyposa穎ne w豉sne laboratorium, obs逝giwane przez najwy窺zej klasy specjalist闚, stale czuwa nad jakoci produkcji i opracowuje nowe rozwi頊ania technologiczne tak, aby jako produkcji ci鉚le ros豉.

SKROBIA ZIEMNIACZANA
GLUKOZA KRYSTALICZNA
MALTODEKSTRYNA

Superior Standard, Superior Skrobia ziemniaczana otrzymywana jest przez mechaniczne oddzielenie ziarenek skrobi od pozosta造ch czci sk豉dowych ziemniaka, a nast瘼nie wyp逝kanie, oczyszczenie, wysuszenie i odsianie.

Glukoza krystaliczna to produkt w postaci drobno-krystalicznego bia貫go proszku, otrzymywany w wyniku enzymatycznej hydrolizy skrobi ziemnia-czanej. Zawiera ponad 99% czystej glukozy. Odznacza si wysok czystoci mikrobiologiczn.

Maltodekstryna to preparat skrobiowy w postaci sypkiego bia貫go proszku, otrzymywany w wyniku enzymatycznej depolimeryzacji wodnej zawiesiny skrobi ziemniaczanej, poddany nast瘼nie suszeniu rozpy這wemu.

     
SYROPY MALTOZOWE
N-1, S-1, S-2, S-4, W-2, W-3
SYROPY MALTOZOWE- S-3, W-1
BIAΘO ZIEMNIACZANE

Syropy maltozowe s to oczyszczone i zag瘰z-czone wodne roztwory cukr闚 prostych (glukozy, maltozy) i niskocz零teczkowych wielocukr闚, otrzy-mywane w wyniku enzymatycznej hydrolizy skrobi.

Syropy maltozowe S-3, W-1 s to oczyszczone i zag瘰zczone wodne roztwory cukr闚 prostych (glukozy, maltozy) i niskocz零teczkowych wielo-cukr闚, otrzymywane w wyniku enzymatycznej hydrolizy skrobi.

Bia趾o ziemniaczane otrzymywane jest z soku kom鏎kowego ziemniaka przez koagulacj, od-dzielnie i wysuszenie. Gotowy produkt to sypki proszek o barwie szarej, zapachu typowym dla suszonego bia趾a ziemniaczanego i wilgotnoci nie wi瘯szej ni 10%.

Рейтинг@Mail.ru Google+