POLWID Kasza jęczmienna perłowa pęczak otr±b

PPH POLWID Zakład Przerobu Zbóż
Export - Import

87-640 Czernikowo ul. Polna
woj. kujawsko-pomorskie

tel./fax: 48 56 655 28 28

tel. mobil.: 48 664 499 128
Surmacz Mieczysław
- dział handlowy, transport

tel. mobil.: 48 795 542 847
Rusin Lech
- dział handlowy, reklama

polwid@o2.pl
www.kaszapolska.pl

POLWID Kasza jęczmienna perłowa pęczak otr±b
 
POLWID Kasza jęczmienna perłowa pęczak otr±bPOLWID Kasza jęczmienna perłowa pęczak otr±bPOLWID Kasza jęczmienna perłowa pęczak otr±bPOLWID Kasza jęczmienna perłowa pęczak otr±b
 

PPH Polwid - Zakład Przerobu Zbóż Export-Import, jest firm± rodzinn±. Od niedawna na rynku, uruchomili¶my produkcję kaszy jęczmiennej i otr±b w kwietniu 2009 r. Tym niemniej, szybko zdobywamy do¶wiadczenie, wiedzę, rynki zbytu kaszy jęczmiennej. Naszym atutem jest zdolno¶ć produkcyjna nowo wybudowanego Zakładu - przerób ok. 1000 ton jęczmienia miesięcznie.

Przedmiotem naszej oferty jest produkcja, sprzedaż kaszy i otr±b.
Kaszę jęczmienn± wyrabia się z jęczmienia (Hordeum L.).
Ziarno jęczmienia pokryte jest przyro¶nięt± plew± (łusk±).
Warunkiem otrzymania dobrej kaszy jest dokładne obłuszczenie ziarna, po czym dopiero ziarno poddaje się dalszej obróbce w zależno¶ci od gatunku kaszy.

Gatunki kaszy
• Kasza jęczmienna łamana/mieszana ( pocięte ziarno pęczaku )
   - Kasza jęczmienna gruba, (cz±stki 2,25 - 3,0 mm)
   - Kasza jęczmienna ¶rednia, (cz±stki 1,75 - 2,25 mm)
   - Kasza jęczmienna drobna, (cz±stki 1 - 1,75 mm)
• Kasza jęczmienna perłowa, ( pocięte, obtoczone i wypolerowane ziarno pęczaku )
   - Kasza jęczmienna perłowa gruba (cz±stki 2,25 - 3,0 mm)
   - Kasza jęczmienna perłowa ¶rednia (cz±stki 1,75 - 2,25 mm)
   - Kasza jęczmienna perłowa drobna (cz±stki 1 - 1,75 mm)
• Kasza pęczak, (obłuskane i wypolerowane ziarno jęczmienia )

Zastosowanie:
produkcja wędlin, kaszanki,

Otręby
"łuska" lub inaczej "plewa" to produkt uboczny produkcji kaszy.

Zastosowanie:
warto¶ciowy dodatek do pasz dla trzody chlewnej

Jeste¶my w stanie w krótkim okresie czasu wyprodukować kaszę jęczmienn± wg gramatury ( asortymentu, rozmiaru sita ) podanej przez klienta.

POLWID Kasza jęczmienna perłowa pęczak otr±bPOLWID Kasza jęczmienna perłowa pęczak otr±bPOLWID Kasza jęczmienna perłowa pęczak otr±bPOLWID Kasza jęczmienna perłowa pęczak otr±b
Valid XHTML 1.0 TransitionalPoprawny CSS!